กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ระบบจัดเก็บข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม


จำนวนจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งหมด (จุดตรวจ)

  • 35

หมวดหมู่การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เสียงจากอากาศยาน

เสียงจากอากาศยาน

จำนวนจุดตรวจวัด 9 จุดตรวจ

Ldn , NEF (Ldn), NEF (EPNL)

คุณภาพน้ำผิวดิน

คุณภาพน้ำผิวดิน

จำนวนจุดตรวจวัด 10 จุดตรวจ

อุณหภูมิ (Temperature), ความโปร่งแสง (Transparent), ความขุ่น (Turbidity), ค่าการนำไฟฟ้า Conductivity, ความเค็ม (Salinity), ออกซิเจนละลายน้ำ (Dissolved Oxygen), ความเป็นกรด-ด่าง (pH), บีโอดี (BOD), น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease), ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids), ปริมาณของแข็งทั้งหมด (Total Solids), ไนเตรต (์NO3), ฟอสเฟต (PO43-), แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria), แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)

คุณภาพน้ำใต้ดิน

คุณภาพน้ำใต้ดิน

จำนวนจุดตรวจวัด 2 จุดตรวจ

คุณภาพน้ำทิ้ง

คุณภาพน้ำทิ้ง

จำนวนจุดตรวจวัด 4 จุดตรวจ

คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง

คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง

จำนวนจุดตรวจวัด 1 จุดตรวจ

คุณภาพน้ำเพื่อการคุ้มครองทรัพยากรสัตว์น้ำจืด

คุณภาพน้ำเพื่อการคุ้มครองทรัพยากรสัตว์น้ำจืด

จำนวนจุดตรวจวัด 1 จุดตรวจ

คุณภาพน้ำเพื่อการบริโภค

คุณภาพน้ำเพื่อการบริโภค

จำนวนจุดตรวจวัด 0 จุดตรวจ

เสียงทั่วไป

เสียงทั่วไป

จำนวนจุดตรวจวัด 5 จุดตรวจ

Leq 24 hrs, Lmax, Lmin, L90, Ldn, Ldn

คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

จำนวนจุดตรวจวัด 2 จุดตรวจ

TSP 24hrs., PM10 24 hrs., NO2 1 hr., CO 1 hr., CO 8hr.

คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย

คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย

จำนวนจุดตรวจวัด 31 จุดตรวจ

BOD, PH, NO3-, PO43, NH3, COD, DO

จุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2566

จำนวนจุดตรวจวัดในปี 2566 มีจำนวน 13 จุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

fp1.jpg

วันที่ 2021-08-25

มรดกโลก คุณค่าที่โดดเด่นระดับโลก
fp1.jpg

วันที่ 2021-08-25

มารับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกันเถอะ
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ...

ภาคี / เครือข่าย

หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนระบบ