กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ระบบจัดเก็บข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม


จำนวนจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งหมด (จุดตรวจ)

  • 15

หมวดหมู่การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

จำนวนจุดตรวจวัด 5 จุดตรวจ

คาร์บอนมอนอกไซด์(CO) ค่าสูงสุด 1 ชม., คาร์บอนมอนอกไซด์(CO) ค่าเฉลี่ย 8 ชม., คาร์บอนมอนอกไซด์(CO) ค่าเฉลี่ย 24 ชม., คาร์บอนมอนอกไซด์(CO) ค่าเฉลี่ย 1 เดือน, คาร์บอนมอนอกไซด์(CO) ค่าเฉลี่ย 1 ปี, ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2) ค่าสูงสุด 1 ชม., ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2) ค่าเฉลี่ย 8 ชม., ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2) ค่าเฉลี่ย 24 ชม., ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2) ค่าเฉลี่ย 1 เดือน, ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2) ค่าเฉลี่ย 1 ปี, ซัลเฟอร์ไดออกไซด์(SO2) ค่าเฉลี่ย 1 ชม., ซัลเฟอร์ไดออกไซด์(SO2) ค่าเฉลี่ย 8 ชม., ซัลเฟอร์ไดออกไซด์(SO2) ค่าเฉลี่ย 24 ชม., ซัลเฟอร์ไดออกไซด์(SO2) ค่าเฉลี่ย 1 เดือน, ซัลเฟอร์ไดออกไซด์(SO2) ค่าเฉลี่ย 1 ปี, ฝุ่นละอองรวม (TSP) ค่าเฉลี่ย 1 ชม., ฝุ่นละอองรวม (TSP) ค่าเฉลี่ย 8 ชม., ฝุ่นละอองรวม (TSP) ค่าเฉลี่ย 24 ชม., ฝุ่นละอองรวม (TSP) ค่าเฉลี่ย 1 เดือน, ฝุ่นละอองรวม (TSP) ค่าเฉลี่ย 1 ปี, ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) ค่าเฉลี่ย 1 ชม., ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) ค่าเฉลี่ย 8 ชม., ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) ค่าเฉลี่ย 24 ชม., ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) ค่าเฉลี่ย 1 เดือน, ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) ค่าเฉลี่ย 1 ปี, โอโซน (O3) ค่าเฉลี่ย 1 ชม., โอโซน (O3) ค่าเฉลี่ย 8 ชม., โอโซน (O3) ค่าเฉลี่ย 24 ชม., โอโซน (O3) ค่าเฉลี่ย 1 เดือน, โอโซน (O3) ค่าเฉลี่ย 1 ปี, ตะกั่ว (Pb) ค่าเฉลี่ย 1 ชม., ตะกั่ว (Pb) ค่าเฉลี่ย 8 ชม., ตะกั่ว (Pb) ค่าเฉลี่ย 24 ชม., ตะกั่ว (Pb) ค่าเฉลี่ย 1 เดือน, ตะกั่ว (Pb) ค่าเฉลี่ย 1 ปี, ก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์(CS2) ค่าเฉลี่ย 1 ชม., ก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์(CS2) ค่าเฉลี่ย 8 ชม., ก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์(CS2) ค่าเฉลี่ย 24 ชม., ก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์(CS2) ค่าเฉลี่ย 1 เดือน, ก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์(CS2) ค่าเฉลี่ย 1 ปี, มีเทน (CH4), Non-Methane, Total Hydrocarbon

เสียงจากอากาศยาน

เสียงจากอากาศยาน

จำนวนจุดตรวจวัด 8 จุดตรวจ

Ldn , NEF (Ldn), NEF (EPNL)

คุณภาพน้ำผิวดิน

คุณภาพน้ำผิวดิน

จำนวนจุดตรวจวัด 2 จุดตรวจ

ค่า PH

คุณภาพน้ำใต้ดิน

คุณภาพน้ำใต้ดิน

จำนวนจุดตรวจวัด 0 จุดตรวจ

คุณภาพน้ำทิ้ง

คุณภาพน้ำทิ้ง

จำนวนจุดตรวจวัด 0 จุดตรวจ

คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง

คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง

จำนวนจุดตรวจวัด 0 จุดตรวจ

คุณภาพน้ำเพื่อการคุ้มครองทรัพยากรสัตว์น้ำจืด

คุณภาพน้ำเพื่อการคุ้มครองทรัพยากรสัตว์น้ำจืด

จำนวนจุดตรวจวัด 0 จุดตรวจ

คุณภาพน้ำเพื่อการบริโภค

คุณภาพน้ำเพื่อการบริโภค

จำนวนจุดตรวจวัด 0 จุดตรวจ

เสียงทั่วไป

เสียงทั่วไป

จำนวนจุดตรวจวัด 3 จุดตรวจ

Leq 24 hrs, Lmax, Lmin, L90, Ldn, Ldn

ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ในบรรยากาศ

ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ในบรรยากาศ

จำนวนจุดตรวจวัด 0 จุดตรวจ

จุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2565

จำนวนจุดตรวจวัดในปี 2565 มีจำนวน 2 จุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

fp1.jpg

วันที่ 2021-08-25

มรดกโลก คุณค่าที่โดดเด่นระดับโลก
fp1.jpg

วันที่ 2021-08-25

มารับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกันเถอะ
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ...

ภาคี / เครือข่าย

หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนระบบ