กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ระบบจัดเก็บข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม


จำนวนจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งหมด (จุดตรวจ)

  • 15

หมวดหมู่การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เสียงจากอากาศยาน

เสียงจากอากาศยาน

จำนวนจุดตรวจวัด 8 จุดตรวจ

Ldn , NEF (Ldn), NEF (EPNL)

คุณภาพน้ำผิวดิน

คุณภาพน้ำผิวดิน

จำนวนจุดตรวจวัด 2 จุดตรวจ

ค่า PH

คุณภาพน้ำใต้ดิน

คุณภาพน้ำใต้ดิน

จำนวนจุดตรวจวัด 0 จุดตรวจ

คุณภาพน้ำทิ้ง

คุณภาพน้ำทิ้ง

จำนวนจุดตรวจวัด 0 จุดตรวจ

คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง

คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง

จำนวนจุดตรวจวัด 0 จุดตรวจ

คุณภาพน้ำเพื่อการคุ้มครองทรัพยากรสัตว์น้ำจืด

คุณภาพน้ำเพื่อการคุ้มครองทรัพยากรสัตว์น้ำจืด

จำนวนจุดตรวจวัด 0 จุดตรวจ

คุณภาพน้ำเพื่อการบริโภค

คุณภาพน้ำเพื่อการบริโภค

จำนวนจุดตรวจวัด 0 จุดตรวจ

เสียงทั่วไป

เสียงทั่วไป

จำนวนจุดตรวจวัด 5 จุดตรวจ

Leq 24 hrs, Lmax, Lmin, L90, Ldn, Ldn

คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

จำนวนจุดตรวจวัด 1 จุดตรวจ

TSP 24hrs., PM10 24 hrs., NO2 1 hr., CO 1 hr., CO 8hr.

จุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2565

จำนวนจุดตรวจวัดในปี 2565 มีจำนวน 0 จุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

fp1.jpg

วันที่ 2021-08-25

มรดกโลก คุณค่าที่โดดเด่นระดับโลก
fp1.jpg

วันที่ 2021-08-25

มารับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกันเถอะ
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ...

ภาคี / เครือข่าย

หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนระบบ