ชื่อโครงการ ชื่อสถานี จังหวัด อำเภอ ตำบล อปท. lat lng ประเภทการตรวจวัด วันที่ตรวจวัด parameter ค่าที่ตรวจวัด หน่วยวัด วิธีการตรวจวัด
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางละมุง บนถนนหมายเลข 3 กม.132+430 จ.ชลบุรี วัดท่ากระดาน ชลบุรี อำเภอบางละมุง บางละมุง เทศบาลตำบลบางละมุง 13.045743351430854 100.92488168459586 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 2020-09-08 11:25:00 CO 1 hr. 0.6000 ppm CO Analyzer Non-Dispersive Infrared Photometric Method
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางละมุง บนถนนหมายเลข 3 กม.132+430 จ.ชลบุรี วัดท่ากระดาน ชลบุรี อำเภอบางละมุง บางละมุง เทศบาลตำบลบางละมุง 13.045743351430854 100.92488168459586 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 2020-09-08 11:25:00 CO 8hr. 0.5000 ppm CO Analyzer Non-Dispersive Infrared Photometric Method
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางละมุง บนถนนหมายเลข 3 กม.132+430 จ.ชลบุรี วัดท่ากระดาน ชลบุรี อำเภอบางละมุง บางละมุง เทศบาลตำบลบางละมุง 13.045743351430854 100.92488168459586 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 2020-09-08 11:25:00 NO2 1 hr. 0.2200 ppm NO2 Analyzer Chemiluminescence Method
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางละมุง บนถนนหมายเลข 3 กม.132+430 จ.ชลบุรี วัดท่ากระดาน ชลบุรี อำเภอบางละมุง บางละมุง เทศบาลตำบลบางละมุง 13.045743351430854 100.92488168459586 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 2020-09-08 11:25:00 PM10 24 hrs. 0.0300 mg/m3 High volume gravimetric method
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางละมุง บนถนนหมายเลข 3 กม.132+430 จ.ชลบุรี วัดท่ากระดาน ชลบุรี อำเภอบางละมุง บางละมุง เทศบาลตำบลบางละมุง 13.045743351430854 100.92488168459586 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 2020-09-08 11:25:00 TSP 24hrs. 0.0600 mg/m3 High volume gravimetric method