กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สถานีอื่นภายในโครงการ ทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา (โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายวงแหวนรอบนอก กทม.ด้านตะวันตก บางขุนเทียน-บางประอิน)

ผลการตรวจวัดของสถานี : วัดกร่าง กม.74+444

ประเภทการตรวจวัด :
เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจ : TSP (Model No. GMW 105 serial No.303760) PM10 (Model No. GMW 105 serial No.8106) NO2 ( Model No. 42C serial No.0801109) CO (Model No.300E Serail No.872) THC (Model 55C Serial No.55C-42553-371)
จังหวัด : ปทุมธานี อำเภอ : อำเภอสามโคก ตำบล : บางกระบือ
ส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลบางเตย

# วันที่เก็บข้อมูล ค่าที่ตรวจวัดได้ ค่ามาตรฐาน ค่าเฝ้าระวัง วิธีการตรวจวัด
1 2021-11-10 15:00:00 0.4900 ppm 0 ppm 0 ppm sampling Bag/FID Method