กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สถานีอื่นภายในโครงการ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางละมุง บนถนนหมายเลข 3 กม.132+430 จ.ชลบุรี

ผลการตรวจวัดของสถานี : วัดท่ากระดาน

ประเภทการตรวจวัด : คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจ : เครื่องวัดคุณภาพอากาศ
จังหวัด : ชลบุรี อำเภอ : อำเภอบางละมุง ตำบล : บางละมุง
ส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลบางละมุง

# วันที่เก็บข้อมูล ค่าที่ตรวจวัดได้ ค่ามาตรฐาน ค่าเฝ้าระวัง วิธีการตรวจวัด
1 2020-09-08 11:25:00 0.6000 ppm 30 ppm 0 ppm CO Analyzer Non-Dispersive Infrared Photometric Method