กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แผนที่จุดตรวจวัด

# ชื่อโครงการ ชื่อสถานี
1 ตรวจวัดเสียงสนามบินนครศรีธรรมราช บ้านเลขที่ 182/22 หมู่ที่ 10 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ผลการตรวจวัดในสถานี
2 ตรวจวัดเสียงสนามบินนครศรีธรรมราช บ้านเลขที่ 19/5 หมู่ที่ 8 ตำบลท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ผลการตรวจวัดในสถานี
3 ตรวจวัดเสียงสนามบินนครศรีธรรมราช โรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ หมู่ที่ 1 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ผลการตรวจวัดในสถานี
4 ตรวจวัดเสียงสนามบินนครศรีธรรมราช โรงเรียนวัดโทเอก หมู่ที่ 1 ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช ผลการตรวจวัดในสถานี
5 ตรวจวัดเสียงสนามบินนครศรีธรรมราช โรงเรียนวัดวิสุทธิยาราม หมู่ที่ 10 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ผลการตรวจวัดในสถานี
6 ตรวจวัดเสียงสนามบินนครศรีธรรมราช วัดท่าแพ เลขที่ 310 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ผลการตรวจวัดในสถานี
7 ตรวจวัดเสียงสนามบินนครศรีธรรมราช สถานีอุตุนิยมวิทยา เลขที่ 177 หมู่ที่ 10 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ผลการตรวจวัดในสถานี
8 ตรวจวัดเสียงสนามบินนครศรีธรรมราช ส่วนอุทกวิทยาที่ 2 เลขที่ 369 หมู่ที่ 10 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ผลการตรวจวัดในสถานี
9 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3702 ตอนบางความ-เขาดิน (สะพานขามแม่น้ำบางปะกง) โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการตรวจวัดในสถานี
10 ทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา (โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายวงแหวนรอบนอก กทม.ด้านตะวันตก บางขุนเทียน-บางประอิน) วัดกร่าง กม.74+444 ผลการตรวจวัดในสถานี
11 ทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา (โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายวงแหวนรอบนอก กทม.ด้านตะวันตก บางขุนเทียน-บางประอิน) วัดกร่าง กม.74+444 ผลการตรวจวัดในสถานี
12 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางละมุง บนถนนหมายเลข 3 กม.132+430 จ.ชลบุรี โรงเรียนบ้านบางละมุง ผลการตรวจวัดในสถานี
13 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางละมุง บนถนนหมายเลข 3 กม.132+430 จ.ชลบุรี วัดท่ากระดาน ผลการตรวจวัดในสถานี
14 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางละมุง บนถนนหมายเลข 3 กม.132+430 จ.ชลบุรี วัดท่ากระดาน ผลการตรวจวัดในสถานี
15 ทางหลวงหมายเลข 3471 ต.บางบตร-ต.ชุมแสง จ.ระยอง คลองชลประทาน ผลการตรวจวัดในสถานี
16 ระบบบำบัดน้ำเสีย หน้าบ่อบำบัด ผลการตรวจวัดในสถานี
17 การตรวจวัดคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลเวียงเทิง จุดที่1 แม่น้ำลาว ผลการตรวจวัดในสถานี
18 การตรวจวัดคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลเวียงเทิง จุดที่2 แม่น้ำอิง(ท่าวังผา) ผลการตรวจวัดในสถานี
19 การตรวจวัดคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลเวียงเทิง จุดที่3 จุดรวมแม่น้ำอิงลาว(หลังทต.) ผลการตรวจวัดในสถานี
20 การตรวจวัดคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลเวียงเทิง จุดที่ 5 ตรงข้ามบ้านพี่อาจ(เทคนิคมอเตอร์แอร์) *แอมโมเนีย>10,ไนเตรทน้อยกว่า0.2* ผลการตรวจวัดในสถานี
21 การตรวจวัดคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลเวียงเทิง จุดที่ 6 ตรงสะพานชุมชนเวียงแก้ว ผลการตรวจวัดในสถานี
22 การตรวจวัดคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลเวียงเทิง จุดที่ 7 สะพานหลังรร.ทต. *ฟอสเฟส>0.1 ผลการตรวจวัดในสถานี
23 การตรวจวัดคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลเวียงเทิง จุดที่ 8 แยกต้นจามจุรีเวียงเหนือ ผลการตรวจวัดในสถานี
24 การตรวจวัดคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลเวียงเทิง จุดที่ 9 หลังบ้านลุงจันทร์ (แยกบ้านครูอั๋น) *ไนเตรท<0.2 ผลการตรวจวัดในสถานี
25 การตรวจวัดคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลเวียงเทิง จุดที่ 10 สะพานธาราริน *ไนเตรท<0.2 ผลการตรวจวัดในสถานี
26 การตรวจวัดคุณภาพน้ำ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จุดที่ 1 สระน้ำหน้ารร. *ไนเตรทน้อยกว่า1 ผลการตรวจวัดในสถานี
27 การตรวจวัดคุณภาพน้ำ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จุดที่ 2 โรงอาหารจุดน้ำเข้า ผลการตรวจวัดในสถานี
28 การตรวจวัดคุณภาพน้ำ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จุดที่ 3 โรงอาหารจุดน้ำออก *ไนเตรทน้อยกว่า 1 ผลการตรวจวัดในสถานี